September 29, 2016

Biology: Photosynthesis

Photosynthesis - means using light to make food.
It is a process by which  a cell captures the sunlight energy and uses it to make food.

1st stage of photosynthesis - the pigments (chlorophyll) in chloroplasts (the green organelles inside plant cells capture the energy in sunlight.

2nd stage of photosynthesis - the cells use the captured energy to produce sugars.

The cell needs:
 • water H2O
 • carbon dioxide CO2
6 CO2 + 6 H2O  → light energy  → C6H12

Source: wisegeek.com


August 18, 2016

Fizyka: Prawo Archimedesa

Wartość siły wyporu nie zależy od kształtu ciała, ale zależy od jego objętości i gęstości cieczy, w której ciało jest zanurzone.

Na każde ciało zanurzone w cieczy działa siła wyporu zwrócona ku górze i równa ciężarowi wypartej cieczy.


F=ρVg

F - siła wyporu
ρ - gęstość cieczy
V - objętość wypartej cieczy
g - przyspieszenie ziemskie
Fw=Fg

Siła wyporu jest równa ciężarowi wypartej cieczy.Ciało tonie w cieczy, jeżeli jego gęstość jest większa od gęstości cieczy.

Ciało zanurzone w cieczy wypływa na jej powierzchnię, jeżeli jego gęstość jest mniejsza od gęstości cieczy.

Ciało jest całkowicie zanurzone w cieczy (nie wypływa na jej powierzchinę i nie opada na dno), jeżeli jego gęstość i gęstość cieczy są sobie równe.

Na każde ciało umieszczone w gazie  działa siła wyporu zwrócona ku górze i równa co do wartość ciężarowi wypartego gazu.July 15, 2016

Chemia: Izotopy

Izotopy - atomy tego samego pierwiastka chemicznego różniące się między sobą liczbą neutronów w jądrze.


W zależności od pochodzenia, izotopy można podzielić następująco:
 • naturalne - występujące w przyrodzie
 • sztuczne - otrzymane przez człowieka
Promieniotwórczość polega na samorzutnym rozpadzie jąder atomów niektórych pierwiastków chemicznych albo rozszczepieniu na dwa różne pierwiastki chemiczne.
Izotopy ze względu na ich trwałość dzielimy na:
 • trwałe - atomy, których jądra nie ulegają samorzutnym przemianom jądrowym
 • promieniotwórcze - (nietrwałe) atomy, które ulegają samorzutnie przemianom jądrowym

Dwa rodzaje promieniotwórczości:
 • naturalna - pierwiastki promieniotwórcze samoistnie ulegają rozpadowi
 • sztuczna - wywołana jest bombardowaniem jąder danego pierwiastka chemicznego, np. neutronami, protonami
Jednostka masy atomowej - 1/12 masy atomu izotopu węgla 12C.
Masa atomowa - średnia masa atomowa pierwiastka chemicznego, wynikająca z zawartości procentowej jego izotopów.

Zastosowania izotopów:
 • w geologii i archeologii - do określenia wieku organizmów, skał i minerałów
 • w medycynie - do rozpoznawania i leczenia chorób
 • jako źródło energii - w elektrowniach jądrowych
 • w przemyśle i technice
 • jako paliwo
Znani chemicy zajmujący się promieniotwórczością:

1895 - Wilhelm Conrad Roentgen odkrył promienie X.
1896 - Antoine Henri Becquerel odkrył promieniotwórczość naturalną.
1898 - Odkrycie pierwiastków promieniotwórczych (polon i rad) przez Marię Skłodowską-Curie.
1934 - Odkrycie promieniotwóczości sztucznej przez Irene Joliot-Curie i Frederica J. Joliot-Curie.

June 30, 2016

WW2 countries led into the war

Communist  Countries
 1. Soviet Union - Joseph Stalin
Democratic Countries
 1. Britain - Neville Chamberlain (1937 - 1940) Winston Churchill (1951 - 1955)
 2. France - Albert François Lebrun (French Third Republic) Charles de Gaulle (Free French Forces)
 3. Poland - Ignacy Mościski (1926 - 1939) Władysław Sikorski (In exile)
 4. U.S.A. - Franklin D. Roosevelt (1933 - 1945) Harry S. Truman (1945 - 1953)
 5. Netherland - Wilhelmina of the Netherlands
 6. Belgium - Leopold III of Belgium
Fascist Countries
 1. Austria
 2. Portugal
 3. Romania - Ion Antonescu
 4. Italy - Victor Emmanuel III (Kingdom of Italy) Benito Mussolini (Italian Social Republic)  
 5. Germany - Adolf Hitler
 6. Japan - Hirohito
 7. Spain

June 24, 2016

Geography: Countries on Equator and Tropics

Equator

 1. São Tomé and Príncipe
 2. Gabon
 3. Republic of the Congo
 4. Democratic Republic of the Congo
 5. Uganda
 6. Kenya
 7. Somalia
 8. Indonesia
 9. Ecuador
 10. Colombia
 11. Brazil

Tropic of Capricorn

 1. Namibia
 2. Botswana
 3. South Africa
 4. Mozambique
 5. Madagascar
 6. Australia
 7. Chile
 8. Argentina
 9. Paraguay
 10. Brazil

Tropic of Cancer

 1. Algeria
 2. Niger
 3. Libya
 4. Egypt
 5. Saudi Arabia
 6. United Arab Emirates
 7. Oman
 8. India
 9. Bangladesh
 10. Myanmar
 11. China
 12. Taiwan
 13. Mexico
 14. Bahamas
 15. Mauritania
 16. Mali

June 23, 2016

Fizyka: Prawo Pascala

Prawo Pascala - ciśnienie wywierane z zewnątrz na ciecz lub gaz jest w nich przekazywane jednakowo we wszystkich kierunkach


Prawo Pascala wykorzystane jest w: prasie hydraulicznej, hamulcach hydraulicznych, strzykawkach, studniach artezyjskich, zaporach wodnych i wieżach ciśnień. 

June 22, 2016

Biology: Organic MoleculesOrganic Molecules:
What are they made of?
Foods where they can be found:
Functions:
Proteins
Carbon, Oxygen,  Hydrogen, Nitrogen, Sulfur
meat, egg, fish, nuts, beans
Are part of cell membranes.
Make up many of the organelles.
Build body structures (muscles).
Carbohydrates
Carbon, Hydrogen, Oxygen
fruits, vegetables, sugar
Are part of cell membranes and cell wall.
Lipids
Carbon, Hydrogen, Oxygen
fats, oils
The energy is stored in lipids for later use.
Nucleic Acids
Carbon, Oxygen, Hydrogen, Nitrogen, Phosphorus

Contain instructions that cells need to carry out all the life functions (DNA, RNA).